Sportivi d.o.o.

Uvjeti poslovanja

Uvjeti korištenja webshopa i uvjeti poslovanja

1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Internetska stranica www.sportivi.hr, tj. Sportivi internet trgovina je u vlasništvu trgovačkog društva Sportivi d.o.o., Ivana Kukuljevića 29, 42000 Varaždin, OIB: 45394228878. Sportivi d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.sportivi.hr koje je regulirano ovim Uvjetima poslovanja. Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice u skladu s njima. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje. Sportivi d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korištenje usluga Sportivi internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Sportivi internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Sportivi d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Sportivi d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Sportivi d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Sportivi internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: telefona s ljudskim posredovanjem ili Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Sportivi d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom artikala i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Sportivi Web shopa
 • odabirom artikala i dovršenjem narudžbe putem 042/214-987 ili 042/310-968 telefonske linije.
 • odabirom artikala i dovršenjem narudžbe putem elektroničke pošte (e-mail): sportivi@sportivi.hr

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Sportivi d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom i potvrdom narudžbe smatra se da je sklopljen Ugovor između Sportivi d.o.o. i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

g) Sukladno čl. 72  Zakona o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno od trenutka kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora šaljemo kupcu elektroničkom poštom prilikom autorizacije narudžbe i/ili u fizičkom obliku uz račun i robu. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam elektroničkom poštom, a ujedno ćemo Vas obavijestiti i telefonskim pozivom.
Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Sportivi d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Sportivi d.o.o., Ivana Kukuljevića 29, 42000 Varaždin,, telefaksom na 042/214-987 ili elektroničkom poštom na sportivi@sportivi.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Sportivi d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najpovoljnija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata, osim ako kupac ne pristane na drugo sredstvo plaćanja. U slučaju da korisnik pristaje na povrat plaćenog iznosa na tekući ili žiro-račun tada ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Sportivi d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Sportivi d.o.o., Ivana Kukuljevića 29, 42000 Varaždin ,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Sportivi d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe kod jednostranog raskida ugovora korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 042/214-987 ili se javi na sportivi@sportivi.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

II) Uvjeti, postupak kupnje i autorizacija narudžbe

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave ovisi o težini paketa, načinu plaćanja i zoni u koju se šalje paket. Informacije o potvrdi narudžbe, dostupnosti naručenih artikala te troškovima dostave dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe i/ili ćemo kupca kontaktirati putem telefonskog broja koji je naveden prilikom registracije. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte i/ili kontakt broj telefona. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: sportivi@sportivi.hr ili na telefonski broj 042/310-968 ili 042/214-987 kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas u toku našeg radnog vremena (pon-pet 07.30-15.30) nazovite na gore navedene telefonske brojeve i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava, troškovi dostave i uvjeti dostave
 • trošak dostave iskazan je u košarici uz cijenu proizvoda zoni u koju se šalje paket. Narudžba se smatra realiziranom nakon što kupac autorizira narudžbu te prihvati troškove dostave. Na računu koji izdajemo nalazi se cijena kupljenih proizvoda i dogovorena cijena dostave
 • dostavu paketa na području Republike Hrvatske vršimo putem Intereuropa kurirske službe, HP express i/ili ostalih u tom trenutnku povoljnijih kurirskih alužbi sa kojima tvrtka ima potpisani Ugovor o slanju paketnih pošiljaka.
 • za iznos narudžbe od 700 ili više kuna Sportivi d.o.o. zadržava pravo da u cijelosti snosi trošak dostave koji se u tom slučaju neće obračunati kupcu i neće biti iskazan na računu koji se izdaje
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca ćemo o tome odmah obavijestiti
 • cijena poštarine za iznose do 700 kuna iznosi 35.00 kuna
IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke
ima vidljivih oštećenja/nedostataka prilikom uručenja preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti nama, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: 042/214-987
 • telefaxom na broj: 042/310/968
 • na e-mail adresu : sportivi@sportivi.hr
 • na adresu: Sportivi d.o.o., Ivana Kukuljevića 29, 42000 Varaždin.
 • Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr      U slučaju neriješenih prigovora potrošači  mogu rješavati potrošački spor putem tijela za ARPS sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) .  Trgovac Sportivi d.o.o. će u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje sudjelovati u postupku pred ARPS tijelom: Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/I, 1000 Zagreb, Hrvatska,  ili na  http://www.hup.hr/ 

Sportivi d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke kupljenog proizvoda.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Sportivi d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Sportivi d.o.o..

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

VI) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, dogovora o naćinu plačanja i troškovima slanja e-mailom prosljeđujemo Ponudu sa podacima potrebnim za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku. S ciljem smanjenja troškova krajnjem kupcu preporučamo uplatu u poslovnicama Raiffeisen banke u kojoj se uplata može izvršiti bez dodatnih troškova.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, dogovora o načinu plaćanja i troškovima slanja Sportivi d.o.o. prosljeđuje e-mailom Ponudu sa svim potrebnim podacima za izvršenje plaćanja.

c) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe te definiranja troškova slanja Sportivi d.o.o. na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

d) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.
NAPOMENA : prilikom plaćanja pouzećem HP zaračunava poštansku proviziju 3-4 posto od ukupnog iznosa otkupnine

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Sportivi d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Sportivi internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Sportivi d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

Sportivi d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga.